Juni sdh akan datang… Akan hadir Pergelaran Wayang Wong Gagrak Yogyakarta 2019

Juni sdh akan datang… Akan hadir Pergelaran Wayang Wong Gagrak Yogyakarta 2019 20 – 22 Juni 2019 📆Kamis, 20 Juni 2019 – Krida Beksa Wirama “Sekar Tunjung Biru” – Paguyuban Kesenian Suryo Kencana “Pandawa Laku Jantra” 📆Jumat, 21 Juni 2019 – Yayasan Siswa Among Beksa “Menak Talsamat” – Pusat Olah Seni dan Bahasa Retno Aji [Selengkapnya…]